Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs

Projekta Nr. KC/2.1.2.1.1/10/01/005

Līguma Nr. L-KC-11-0006

Īstenošanas laiks: no 2011. līdz 2015.gadam

ERAF publiskā finansējuma apjoms: 8 892 949 EUR.

Mērķis: komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanā

Projekta ietvaros veikto pētniecības projektu rezultātā izstrādātos elektronikas un satelīttehnoloģiju produktus un tehnoloģijas plānots izmantot satelītbūves attīstībā un dažādu iekārtu un programmu izstrādē, kas izmantojamas visdažādākās jomās: gan sadzīvē izmantojamu iekārtu ražošanā un aplikāciju izstrādē, gan drošības, vides uzraudzības, transporta pakalpojumu uzlabošanā, gan izklaides produktu radīšanā u.c.

Projekta rezultātā tika palielināta pētniecības un attīstības (turpmāk tekstā – „P&A”) kompetence valstī, veicināta nozaru un reģionu attīstība, kā arī izstrādāti jauni produkti; jauni starptautiski atzīti zīmoli; tiks paaugstināta ražošanas resursu izmantošanas efektivitāte; būtiski palielināts privātā sektora investīciju apjoms elektronikas, elektrotehnikas un satelīttehnoloģiju P&A pasākumu īstenošanā; Latvijas ražotāju tehnoloģiskā līmeņa paaugstinājums, palielinot konkurētspēju starptautiskā tirgū; satelīttehnoloģiju izmantojošo MVU skaita pieaugums, nodrošināts nozares sadarbības partneru tehnoloģiskās attīstības lēciens.

Papildus piesaistītajam Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk tekstā – „ERAF”) finansējumam LEO PC veikto rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādņu rezultātos ieinteresēto nozares sadarbības partneru līdzfinansējums sastādīja 5,41 miljonus EUR attiecināmajām izmaksām un 2,28 miljoni EUR neattiecināmajām izmaksām. Tādējādi LEO PC piesaistītais finansējums (ERAF publiskais un nozares sadarbības partneru finansējums) pētniecības projektu veikšanai 51 mēneša laikā bija 14,23 miljoni EUR.

Plašāku informāciju iespējams skatīt projekta mājas lapā www.leopc.lv

 

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/