Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs

SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS” īstenoja projektu Nr. 1.2.1.1/16/A/002 Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs. Projekts tika īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis bija elektronikas un elektrotehnikas nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību un īstenojot projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tos ražošanā. Mērķa sasniegšanai tika paredzēts atbalstīt vismaz 12 pētījumus, kurus īsteno 14 komersanti sadarbībā ar 4 pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, un pētījumu rezultātā radot 12 jaunus produktus un tehnoloģijas.

Plašāka informācija par Kompetences centru www.leopc.lv.

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/