Kolektīvā pētījuma projekts GreenRoSE „Kaitīgu vielu ierobežošana elektroniskās iekārtās: veidi un metodes maziem un vidējiem uzņēmumiem”

„Informēt Eiropas mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), kuri darbojas elektronikas sektorā, lai varētu ražot kvalitatīvas un drošas elektroniskas iekārtas, kuras nesatur kaitīgas vielas”.

GreenRoSE projekta uzsāka savu darbību 2004. gada 1. jūnijā un turpināsies 3 gadus. Projekts tiek īstenot sadarbībā ar 27 partneriem no 8 Eiropas Savienības valstīm, tai skaitā jaunās dalībvalstis.

Galvenais GreenRoSE projekta mērķis ir nodrošināt Eiropas MVU, kuri darbojas elektronikas sektorā ar nepieciešamo informāciju un līdzekļiem, lai varētu ražot kvalitatīvas un drošas elektroniskas iekārtas, kuras nesatur kaitīgas vielas (sevišķi svins un halogēns). Šī videi draudzīgās produkcijas ir jauns vides un biznesa izaicinājums, ko nosaka Eiropas likumdošana – RoHs (direktīva par noteiktu kaitīgu vielu aizliegšanu), EEIA (direktīva par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem), EuE (direktīva par Gala produkta pielietošanas Ekodizaina ietvaros) – un vispasaules mērogā, kas attiecas uz „Zaļi elektroniku”.

Īpaši projekts tiek virzīts uz:

  • paaugstināt Eiropas MVU zināšanu līmeni par kaitīgu vielu ierobežošanu elektroniskās iekārtas ar „IAG konsorcija” palīdzību, reģionāliem semināriem, rakstiem presē un apmācības materiāliem attiecīgās valsts valodā.
  • apzināt un paaugstināt nepieciešamo zināšanu bāzi par vidi, tehniskiem un biznesa jautājumiem, kas attiecas uz kaitīgu vielu ierobežošanu elektroniskās iekārtās, ražojot un izplatot ziņojumus un prezentācijas.
  • izveidot reālus risinājumus MVU, kas bāzēti uz gadījumu pētījumiem, kuri ir veikti visos MVU nodrošinot to, lai visiem būtu atbilstība RoHS direktīvai.
  • izveidot MVU kopienu, sagatavojot apmācības materiālu komplektu maziem un vidējiem uzņēmumiem attiecīgās valsts valodā, kas ietvertu apmācības kursus katram reģionam, kuru pārstāv konsorcijs, iesaistot vismaz 300 Eiropas MVU.
  • nodrošināt praktisku tehnisku atbalstu MVU izveidojot atzītu un realizējamu iespēju pētījumiem un tehnoloģiju attīstībai, pilotprojektu izmēģinājumi un elektronisko produktu pārbaudes, lai tās nesaturētu kaitīgas vielas.

Viens no projekta mērķiem ir arī pastāvīga informācijas izplatīšana, lai varētu palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem saskarties ar nākotnes izaicinājumiem par elektroniku, paplašinoties uz Eiropas un globālo tirgu, iekļaujot nebeidzamu pilnveidošanu. Tas tiks sasniegts:

  • organizējot vismaz vienu starptautisku konferenci par kaitīgu vielu ierobežošanu elektronikā, piemēram, kas ir saistīts ar „Productronica” starptautisko tirgu.
  • izveidot vismaz vienu jaunu piedāvājumu maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Produkcijas izlaiduma asimilācija pašfinansējot GreenRoSE „Virtuālā Akadēmija GVA turpinot ārpus projekta laika” tālāku ieviešanu.

 

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/