EUREKA projekts MiNATUSE – Micro-Nano Technology Use by SMEs

Projekta mērķis ir pilnveidot elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmes, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu Projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011

Īstenošanas laiks:

2016.gada 1.jūlijs – 2018.gada 31.decembris

Pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;

 • vidējiem komersantiem – 60 %;
 • lielajiem komersantiem – 50 %;
 • lielajiem komersantiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 miljoniem
 • euro, – 30 %.

Darbinieku apmācības tiek plānotas šādās jomās:

sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;

 • vidējiem komersantiem – 60 %;
 • lielajiem komersantiem – 50 %;
 • lielajiem komersantiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 miljoniem
 • euro, – 30 %.

Darbinieku apmācības tiek plānotas šādās jomās:

Dizains

 • Telemātika un loģistika
 • Telemehānika un loģistika
 • Ražošanas inženierzinības un vadība
 • Fizikālās zinātnes
 • Matemātika un statistika
 • Datorzinātnes- Inženierzinātnes un tehnoloģijas
 • Ražošana un pārstrāde
 • Vides aizsardzība

Vairāk informāciju prasiet:

Datorzinātnes- Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Ražošana un pārstrāde
Vides aizsardzība

Informācija par aktivitāti pieejama EUREKA mājaslapā.

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/