ES PHARE Biznesa atbalsta programmas projekts ”ELECTRANET” – 2

Projekta norise:
2003.gada maijs – 2004.gada oktobris

Projekta mērķis:
Atbalstīt Centrālās un Austrumeiropas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas (ITTE) nozares asociācijas, lai palīdzētu asociācijām un to biedriem iepazīties ar ITTE nozari saistīto Eiropas Savienības likumdošanu (Acquis Communautaire).

Projekta rezultāti:

Uzņēmumiem noorganizēti semināri, kas tika koncentrēti uz Acquis Communautaire šādās jomās:

  • Vide, veselība un drošība;
  • Telekomunikācijas;
  • Elektrotehnika;
  • Informācijas tehnoloģijas, elektronika un e-komercija.

2. Noorganizēta konference “Latvijas Elektronikas, elektrotehnikas un telekomunikāciju nozare Eiropas Savienībā”, kurā piedalījās ES eksperti, Latvijas ministriju pārstāvji un uzņēmumi, lai kopīgi apspriestu ar likumdošanas jautājumiem saistītās problēmas un aktualitātes;

3. Acquis Communautaire demonstrācijas pilotprojekts uzņēmumā Arcus Elektronika SIA.

4. Divi LETERA pārstāvji piedalījās apmācības programmā par ES likumdošanu, kas notika Briselē;

5. Tika sagatavoti informatīvie materiāli par aktualitātēm ar ITTE nozari saistītajā likumdošanā Latvijā.

Projekta partneri:

Eiropas ITTE nozares asociācija (EICTA – European Information, Communications and Consumer Electronics Industry Technology association), kas bija atbildīga par visa projekta vadīšanu;
ITTE nozares asociācijas no Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Latvijas (LEtERA), Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Ungārijas.
ICEL – International Co-operation Europe Ltd

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/