Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas pilnveidošana

Projekta mērķis

Sadarbībā ar Valsts vides dienestu pilnveidot elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmu

Projekta rezultāti

  • sagatavotas rekomendācijas Valsts informācijas sistēmas “Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs” funkcionalitātes uzlabošanai;
  • noteikti riska kritēriji, lai identificētu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotājus, kuru iesniegtajos datos ir neatbilstības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  • izstrādāta metodika identificēto risku kontrolei un novēršanai;
  • sagatavoti elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju pārbaudes kritēriji Valsts vides dienestam: izstrādāta elektrisko un elektronisko iekārtu uzskaites un to atkritumu apsaimniekošanas pārbaudes veidlapa un Elektrisko un elektronisko iekārtu uzskaites un atkritumu apsaimniekošanas pārbaudes shēma;
  • noorganizēt vebinārs Valsts vides dienesta darbiniekiem “Elektrisko un elektronisko iekārtu, bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzība”
  • sagatavots informatīvs materiāls nozares uzņēmējiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas būtību, ražotāju atbildību, tiesībām un pienākumiem.

Projekts tika realizēts Latvijas vides aizsardzības fonda projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai”. Projekta Reģistrācijas Nr.1 08/84/2019.

 

 

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/