Eiropas Sociālā fonda projekts “Rekomendācijas un darbības plāns augsti kvalificētu cilvēkresursu trūkuma novēršanai Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozarē”

LETERA sāk īstenot projektu “Rekomendācijas un darbības plāns augsti kvalificētu cilvēkresursu trūkuma novēršanai Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozarē”.

Projekta pētījums tieši atbilst Vienotā programmdokumenta
3. prioritātes “Cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana”
1. pasākuma “Nodarbinātības veicināšanas” apakšaktivitātei “Pētījumu veicināšana par darba tirgus jautājumiem”

Projekta vispārējais merķis ir rast risinājumu vienai no E&E nozares attīstību kavējošām lielākajām problēmām – augsti kvalificētu cilvēkresursu trūkumam – vidējā un augstākā līmeņa speciālisti (tehnologi un inženieri).

Pētījuma ietvaros, tiks izstrādātas rekomendācijas un to ieviešanas plāns identificēto problēmu novēršanai, veicot tam nepieciešamo izpēti un datu analīzi.

Būtisks šī pētījuma ieguldījums būs E&E nozares attīstības veicināšana reģionos, jo patreiz nozare pamatā ir attīstīta Rīgas reģionā (80% nozares uzņēmumu) un diezgan vāji ārpus Rīgas reģionos. Pētījums veicinās nodarbinātību Latvijas reģionos un paaugstinās reģionu konkurētspēju un sociālo izlīdzināšanos.

Projekta finansējums nodrošina Eiropas Sociālais fonds un privātais finansējums.

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/