Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL PROJEKTS “Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana”

Projekta “Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” vispārējais mērķis ir: Nodrošināt vienādas iespējas vīriešiem un sievietēm darba tirgū, mazinot cēloņus profesiju horizontālajai segregācijai.

Projekta ietvaros ir plānots darbs ar vairākām valsts mērogā izglītības sistēmā iesaistītām iestādēm (Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Ventspils augskolu), Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru un citiem partnieriem, lai veicinātu sieviešu karjeras izvēli par labu tehniskajām nozarēm (informācijas tehnoloģijas, elektronika, elektrotehnika, mašīnbūve, telekomunikācijas, metālapstrāde), tādejādi pakāpeniski veicinot sieviešu darbaspēka pieplūdumu šajās nozarēs.

Projekta ietvaros tiks realizēts profesionālās orientācijas programmas pilotprojekts, lai palielinātu 8-12. klašu skolnieku interesi par tehniskajām nozarēm, motivējot meitenes turmāko izglītību un karjeru saistīt ar šīm nozarēm.

Viens no projekta “Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” aktivitāšu blokiem ir saistīts ar pašvaldību stratēģiskās attīstības dokumentu analīzi no dzimumu līdziesības viedokļa.

Paralēli projekta ietvaros ir plānots darbs ar darba devējiem projektā pārstāvētajās tehniskajās nozarēs, kā arī ar sabiedrību kopumā ar mērķi veicināt attieksmes maiņu pret tradicionālajām vīriešu un sieviešu “lomām” un dzimumu stereotipiem darba tirgū. Šinī projektā ir apvienojušas trīs darba devēju organizācijas – trīs nozaru pārstāvji: Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA), Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācija (LITTA) un Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu asociācija.

Veicinot EQUAL programmas stratēģisko mērķu realizāciju – mazinot cēloņus profesiju segregācijai un atšķirībām sieviešu un vīriešu darba samaksā, veicinot attieksmes maiņu pret vispārpieņemtajiem sabiedrības stereotipiem attiecībā uz noteiktām dzimumu lomām darba tirgū, tiks veicināta EQUAL programmas ceturtās prioritātes: “Vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem” ieviešana darba tirgū.

 

Projekti
Dalīties:
Citi projekti
Aizvērt
/