Pieejams atbalsts eksportam
04/12/2023
Autors: LETERA

Informējam, ka no 29. novembra LIAA sākusi pieteikumu pieņemšanu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) eksporta aktivitāšu atbalstam. Programmas mērķis ir stiprināt Latvijas uzņēmumu eksportspēju vidēji augsto un augsto tehnoloģiju nozarēs, tostarp elektronikas un elektrotehnikas ražošanas nozarē, kā arī zināšanu ietilpīgajās pakalpojumu nozarēs. Eksporta atbalsta aktivitātēm šajā programmā plānotais budžets ir 24 miljoni eiro, t.sk. 13 miljoni eiro grantiem.

Aktivitātes ietvaros komersanti varēs saņemt atbalstu:

 • dalībai starptautiskajās izstādēs, konferencēs un kontaktbiržās;
 • digitālās nozaru platformās;
 • mārketinga materiālu izstrādei;
 • mērķa tirgus pētījumiem;
 • ražotņu un produktu atbilstības novērtēšanai;
 • dalībai starptautisko nozaru asociācijās;
 • ārvalstu eksperta piesaistei eksporta tirgos;
 • preču zīmes, dizainparauga izstrādei un reģistrēšanai;
 • telemārketinga pakalpojumiem ārvalstu sadarbības partneru meklēšanai;
 • starptautisko konferenču organizēšanai Latvijā, ja tās tematiski būs saistītas ar tādām prioritārajām nozarēm kā zināšanu ietilpīga bioekonomika, IKT, biomedicīna, viedie materiāli un fotonika, viedā enerģētika un mobilitāte.

Eksporta atbalsta darbībām pieejamais finanšu atbalsta apmērs uzņēmumam viena kalendāra gada laikā var būt līdz 40 000 EUR ar nosacījumu, ka tas nepārsniedz 30% no pēdējā noslēgtā gada neto apgrozījuma. Attiecināmo izmaksu atbalsta intensitāte ir 60% apmērā.

Lai saņemtu atbalstu, uzņēmumiem ir jāizpilda noteikti kvalitātes kritēriji, kas tiks izvērtēti, pamatojoties uz pēdējā noslēgtā finanšu gada datiem. Atbalsta saņemšanai komersantam kā minimums ir jāsaņem 9 punkti:

 • Atbalsta saņēmēja neto apgrozījums atbalsta saņemšanas nozarē (līdz 5 punktiem)
 • Nozaru dalījums pēc tehnoloģiju/zināšanu intensitātes, Eurostat klasifikācijas (līdz 4 punktiem)
 • Atbalsta saņēmēja darbinieku skaits (līdz 4 punktiem)
 • Atbalsta saņēmēja valsts budžetā iemaksātie nodokļi (līdz 6 punktiem)
 • Pētniecības & attīstības komponente – (līdz 2 punktiem).

Plašāks programmas apraksts un pieteikšanās atbalstam https://business.gov.lv

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/