Vebināru cikls “Droša un iekļaujoša darba vide”
23/11/2023 - 24/11/2023
11:00
Tiešsaiste
09/11/2023
Autors: LETERA

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina elektronikas nozares uzņēmumu un organizāciju pārstāvjus piedalīties vebināru ciklā “Droša un iekļaujoša darba vide” par darba tiesību, drošības un aizsardzības aktualitātēm: darba attiecības, uzteikumi, būtiskais darba līgumos, iekšējie normatīvie akti, konfliktsituāciju risinājumi, riska faktori darba aizsardzībā, nelaimes gadījumi, tiesu prakse, sociālais dialogs darba aizsardzībā, darba un ģimenes līdzsvars, darba līguma būtiskās sastāvdaļas, konfliktsituācijas darba vidē, nelaimes gadījumi, sociālais dialogs darba aizsardzībā – labās prakses piemēri, iekļaujoša darba vide uzņēmumā.

Vebinārs ir bezmaksas, aktuāls atbildīgajām personām par darba tiesību, drošības un aizsardzības, juridiskiem jautājumiem, personāla atlasi un vadību.

! Reģistrācija: ŠEIT.

Vebināru cikla “Droša un iekļaujoša darba vide” programma:

 • 23. novembris, 11:00 – 13:00
  Darba attiecību izbeigšanas būtiskākie jautājumi, uzteikumu gadījumi, Jānis Pumpiņš / LDDK
  Iekšējie normatīvie akti uzņēmumā – kam pievērst uzmanību? Sintija Siliņa / LDDK
  Riska faktori darba aizsardzībā, Laima Beroza / LDDK
  Tiesu prakse darba aizsardzības jautājumos projekta ietvaros, Mārtiņš Pužuls / Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS)
  Darba un ģimenes līdzsvara nodrošināšana darbiniekiem, Anna Bondare / LBAS
  Pieslēgšanās saite: https://us02web.zoom.us/j/81044770393

 • 24. novembris, 11:00 – 13:00
  Darba līguma būtiskās sastāvdaļas, Jānis Pumpiņš / LDDK
  Konfliktsituācijas darba vidē – kā tās risināt? (mobings, bosings u.c.), Sintija Siliņa / LDDK
  Nelaimes gadījumi darba vietā, Laima Beroza / LDDK
  Sociālais dialogs darba aizsardzībā – labās prakses piemēri, Mārtiņš Pužuls / LBAS
  Iekļaujoša darba vide uzņēmumā, Anna Bondare / LBAS
  Pieslēgšanās saite: https://us02web.zoom.us/j/87627381773

Pēc vebināra dalībnieki saņems prezentācijas, LDDK ekspertu kontaktus individuālām konsultācijām par darba aizsardzību, drošību un tiesībām. Pēc pieprasījuma un nepieciešamības ir iespēja saņemt apliecību par vebināra noklausīšanos!

Visi pasākumi
23/11/2023 - 24/11/2023
11:00
Tiešsaiste
Dalīties:
Citi pasākumi
Aizvērt
/