LETERA valdes sēde
05/03/2021
11:00
Tiešsaiste
12/02/2021
Autors: LETERA

Tiešsaistē notiks kārtējā LETERA valdes sēde.

Darba kārtība:

 • 11:00 – 11:25 Ventspils Augstskolas attīstības stratēģija 2021. – 2027.gadam, nākotnes redzējumu par EIKT nozares studiju virzieniem. Iepazīstināšana ar sagatavoto stratēģiju, jautājumi un diskusija.
  Kārlis Krēsliņš, Ventspils Augstskolas rektors
 • 11:25-11:50 RTU gatavotais projekts “Perspektīvo digitālo prasmju pieejamība” – IZM digitalizācijas projekta iecere. Diskusija par nozares uzņēmumu dalību un interesēm.
  Agris Ņikitenko, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāns
 • 11:50 – 12:10 LU CFI plānotie pasākumi STEM izglītības veicināšanā.
  Andris Anspoks, LU CFI direktora vietnieks inovācijā
 • 12:10 – 12:25 LETERA 2020.gada pārskats, budžets 2021.gadam.
  Inese Cvetkova, LETERA izpilddirektore
 • 12:25 – 12:35 LETERA biedru kopsapulce – 26.marts.
 • 12:35 Dažādi

Valdes sēde notiks Zoom vidē.

Atgādinām, ka LETERA valdes sēdes ir atklātas un tajās var piedalīties jebkurš asociācijas biedrs. Lūgums iepriekš pieteikties pa e-pastu: letera@letera.lv

Visi pasākumi
05/03/2021
11:00
Tiešsaiste
Dalīties:
Citi pasākumi
Aizvērt
/