LETERA uzsāk dalību projektā Intelligent printing, flexible and organic electronics Excellence – INFINITE
11/03/2024
Autors: LETERA

8. martā LETERA piedalījās ERASMUS projekta “Intelligent printing, flexible and organic electronics Excellence” (INFINITE) uzsākšanas sanāksmē Minhenē. Drukātā, elastīgā un organiskā elektronika ir strauji augošs elektronikas nozares virziens, kas apvieno dažādas disciplīnas un ļauj ražot vieglas, elastīgas un rentablas elektroniskās ierīces. Jomai attīstoties, strauji pieaug nepieciešamība pēc specializētām prasmēm un zināšanām dažādos izglītības līmeņos. Projekts INFINITE ir vērsts uz jaunu talantu attīstību un darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu šajā jomā, izveidojot Profesionālās izglītības ekselences centrus.

INFINITE īpaša uzmanība tiks pievērsta rezultātu izmantošanai arī citās ar STEAM izglītību saistītās jomās, lai panāktu maksimālu ietekmi Eiropas profesionālajā izglītībā un rūpniecībā. Viens no projekta mērķiem ir arī veicināt reģionālo izaugsmi, inovācijas un sociālo iekļaušanu, vienlaikus veicinot starptautisku sadarbību, lai dalītos zināšanās un veicinātu progresu.

Projektā piedalās partneri no četrām valstīm:

Projektā ir iesaistījušies arī asociētie partneri no sešām valstīm: Vācijas, Grieķijas, Francijas, Portugāles, Spānijas un Igaunijas.

INFINITE uzsākšanas sanāksmē tika apspriesti projekta īstenošanas turpmākie soļi, kā arī iepazināmies ar projektu partneriem, to pieredzi un kompetencēm. Tāpat pastāstījām par LETERA un mūsu pārraudzībā esošās projekta darba pakas mērķiem un uzdevumiem. Iepazināmies arī ar elastīgas, organiskas un drukātas elektronikas attīstības globālajām tendencēm, apmeklējot projekta partneru stendus vienā no lielākajām šīs jomas izstādēm LOPEC.

Projekta īstenošana uzsākta 2024.gada 1.martā. Īstenošanas ilgums 48 mēneši. Kopējais projekta budžets 4`761`495 EUR.

4 FOTO

 

 

 

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/