LETERA un LDTA nosūta vēstuli ministram K.Gerhardam par ražotāju atbildības principa īstenošanu
20/11/2017
Autors: LETERA

17.novembrī LETERA un Latvijas Datortehnoloģiju asociācija (LDTA) nosūtīja vēstuli vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Kasparam Gerhardam, kurā pauž savu viedokli par pastāvošajiem riskiem elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru ražotāju atbildības principa īstenošanā un aicina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sniegt informāciju par plānotajiem soļiem risku mazināšanai.

Ievērojot abu asociāciju biedru interesi par ražotāja atbildības principa turpmāko īstenošanu pēc Valsts Vides dienesta (turpmāk tekstā – VVD) pieņemtajiem lēmumiem par SIA “Nordic Recycling” un AS “Latvijas Zaļais elektrons” atkritumu apsaimniekošanas sistēmu darbības apturēšanu (avots: www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=25112; www.vvd.gov.lv/jaunumi/2017/10/vvd-aptur-sia-nordic-recycling-un-as-latvijas-zalais-elektrons-atkritu?id=802), LETERA un LDTA izanalizējot radušos situāciju, vēstulē pauda savu viedokli par to, ka:
1. Ražotāji ir spiesti turpināt sadarbību ar apsaimniekotājiem, kuru sistēmas neatbilst normatīvo aktu prasībām, vai maksāt dabas resursu nodokli;
2. Soda sankcijas par reģenerācijas normu neizpildi nav sasaistītas ar faktiskajām reģenerācijas izmaksām;
3. Atbildība par ražotāju atbildības principa īstenošanu gan nodokļa maksātāju, gan valsts līmenī tiek balstīta uz dažiem komersantiem.

  • Izvērtējot identificētos riskus un ņemot vērā informācijas trūkumu attiecībā par SIA “Nordic Recycling” un AS “Latvijas Zaļais elektrons” turpmāko darbību, asociācijas lūdz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sniegt LETERA un LDTA biedriem informāciju, vai sadarbības turpināšana ar šiem apsaimniekotājiem neapdraud asociāciju biedru ražotāju atbildības īstenošanu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu vai bateriju un akumulatoru atkritumu apsaimniekošanu par 2017. un 2018.gadu.
  • Identoficētie riski norāda uz ievērojamām problēmām esošajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmu darbības modelī, tādēļ tiek lūgts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju tikties ar LETERA un LDTA pārstāvjiem, lai apspriestu ministrijas plānotos pasākumus ilgtspējīga ražotāju atbildības principa ieviešanai, reģenerācijas normu nodrošināšanai un risku iestāšanās iespējamības samazināšanai.
Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/