LETERA realizē nozares uzņēmumu darbinieku apmācības
21/09/2016
Autors: LETERA

Šobrīd ir pieejamas apmācības Datorzinātnes jomā, kuras īsteno Baltijas Datoru akadēmija. Tiek plānoti iepirkumi arī pārējās apmācību jomās.

“Elektrisko un optisko iekārtu ražošana kopš 2010.gada ir visstraujāk augošā apstrādes rūpniecības nozare Latvijā. Tās īpatsvars kopējā apstrādes rūpniecības produkcijas izlaidē ir palielinājies no 3,7% 2009.gadā līdz 7,3% 2015.gadā. Vairāk nekā 90% no visas nozarē saražotās produkcijas tiek eksportēta. 2015.gadā kopējais nozares apgrozījums palielinājās par 18,5%. Nozarē lielāko daļu no izaugsmes ir nodrošinājis produktivitātes kāpums, 2016.gada 1.ceturksnī darbavietu skaits nozarē ir pieaudzis un bija par 5,9% lielāks nekā pirms gada.”  norādīts Ekonomikas ministrijas sagatavotajā ziņojumā par Latvijas tautsaimniecības attīstību.

LETERA 2016.gada 8.jūnijā noslēdza līgumu Nr. 1.2.2.1/16/A/011 ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par ES fonda projekta “Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana” īstenošanu, kas veiksmīgi uzsākta š.g. 1.jūlijā.

Projekta mērķis ir pilnveidot elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmes, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu. LETERA plāno projekta ietvaros līdz 2018.gada 31.decembrim apmācīt ne mazāk kā 810 darbiniekus no vismaz 51 nozares uzņēmuma.

Mācības plānotas šādās jomās: Ražošanas inženierzinības un vadība, Ražošana un pārstrāde, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Datorzinātnes, Telemehānika un loģistika, Dizains, Vides aizsardzība, piesaistot gan vietējos, gan ārvalstu apmācību sniedzējus.

ERAF atbalsta intensitāte: 30% – 70% no tiešajām apmācību izmaksām.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 969 251, no tām plānotais ERAF atbalsts EUR 900 000.

Ja arī Jūsu uzņēmums vēlas iesaistīties projektā, aicinām sazināties.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/