LETERA projektā nozares uzņēmumiem pieejamas jaunas apmācību jomas
07/12/2020
Autors: LETERA

Lieliski jaunumi nozares uzņēmumiem!

04.12.2020. ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.617 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.1. pasākuma “Atbalsts nodarbināto apmācībām” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”.

Ar šiem grozījumiem:

  • Apmācību projektam “Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana” (Nr. 1.2.2.1/16/A/011) ir pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 31.12.2023.
  • Iepriekš projekta ietvaros atbalstāmo apmācību klāsts ir papildināts ar jaunām apmācību jomām:
    • 341 01 Elektroniskā komercija
    • 342 01 Mārketings un tirdzniecība
    • 345 01 Biznesa vadība
    • 345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība.

Izmantojiet iespēju pilnveidot un attīstīt savu darbinieku prasmes un zināšanas ar jūsu uzņēmumam aktuālajiem apmācību kursiem, saņemot par to ERAF atbalstu līdz pat 70%!

Lai uzzinātu vairāk par apmācību iespējām, lūdzam sazināties ar LETERA projekta vadītāju Guntu Birzi, tel.: 67288360, e-pasts: apmacibas@letera.lv

Apmācību projekts „Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana” Nr.1.2.2.1/16/A/011.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/