LETERA apmācību projekts “Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana”
10/01/2017
Autors: LETERA

LETERA 2016.gada 8.jūnijā noslēdza līgumu Nr. 1.2.2.1/16/A/011 ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru un uzsāka ES fonda projekta “Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana” īstenošanu.

Projekta mērķis ir pilnveidot elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmes, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu. LETERA plāno projekta ietvaros apmācīt ne mazāk kā 810 darbiniekus no vismaz 51 nozares uzņēmuma. Pirmajos projekta realizācijas sešos mēnešos projektā ir apmācīti 24 darbinieki no 4 nozares uzņēmumiem.

Mācības tiek organizētas šādās jomās: Ražošanas inženierzinības un vadība, Ražošana un pārstrāde, Inženierzinātnes un tehnoloģijas, Datorzinātnes, Telemehānika un loģistika, Dizains, Vides aizsardzība, piesaistot gan vietējos, gan ārvalstu apmācību sniedzējus.

ERAF atbalsta intensitāte: 30% – 70% no tiešajām apmācību izmaksām.
Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 969 251, no tām plānotais ERAF atbalsts EUR 900 000.

Projekta īstenošana turpināsies līdz 2018. gada beigām. 

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/