Klastera aktualitātes 2/2017
30/06/2017
Autors: LETERA

Projekta Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” ietvaros īstenotās aktivitātes 2017.gada 2.ceturksnī.

Ārvalstu vizītes pie potenciālajiem sadarbības partneriem

  • Klastera dalībnieki AS HansaMatrix, SIA HansaMatrix Ventspils, SIA ZTF Lāsma un SIA Volburg apmeklēja potenciālos sadarbības partnerus rūpniecības tehnoloģiju un inovāciju izstādē Hannover Messe
  • Klastera dalībnieki AS Alfa RPAR, SIA Regula Baltija un SIA Volburg apmeklēja potenciālos sadarbības partnerus mikroelektronikas izstādē smthybridpackaging
  • Klastera dalībnieki SIA ADI un SIA ADI Kartes apmeklēja potenciālo sadarbības partneri Veriods GmbH

Ar klastera atbalstu norisinājās 10. Latvijas Robotikas čempionāts

Ar Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera, klastera dalībnieku AS Alfa RPAR, SIA Mass Portal, AS SAF Tehnika un SIA LEITC, kā arī klastera partnera Rīgas Tehniskās Universitātes atbalstu 2017.gada 6.maijā norisinājās pēc kārtas jau 10. Latvijas Robotikas čempionāts, ko organizēja Robotu skola. Klasteris atbalstīja čempionātu, nodrošinoto dalībnieku ēdināšanas un pasākuma apkalpošanas izdevumu segšanu. Šogad čempionāts norisinājās deviņās dažādās klasēs un tajā piedalījās 178 roboti no Latvijas un Lietuvas. Vissīvākā konkurence bija Mini Sumo klasē skolēniem, kurā startēja 40 roboti. Šīs disciplīnas lielo popularitāti tiešā veidā ir sekmējušas klastera aktivitātes, iepriekšējā projekta ietvaros nodrošinot elektronikas un robotikas pulciņus ar šīs klases robotiem.

Atbalstīts Atklātais Latvijas skolēnu elektronikas konkurss

10.maijā TJN “Annas 2” notika Atklātais Latvijas skolēnu elektronikas konkurss. Konkurss sastāvēja no divām daļām, no dalībnieku zināšanu testa un no pašu izgatavoto elektronikas ierīču skates-prezentācijas. Skolēni pašu spēkiem izgatavotās elektroniskās ierīces prezentēja kompetentai žūrijai, kurā, vērtējot darbu funkcionalitāti, izgatavošanas procesu un tehnisko sarežģītību, darbojās klastera partnera Rīgas Tehniskās Universitātes pārstāvji. Konkursā piedalījās 63 dalībnieki no visas Latvijas. Klasteris konkursa norisi atbalstīja, nodrošinot balvas dalībniekiem.

Seminārs “Izmaiņas RoHS direktīvā”

29.maijā klasteris saviem dalībniekiem organizēja semināru “Izmaiņas RoHS direktīvā”. Semināra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā referente Ilze Doniņa iepazīstināja klastera dalībniekus no SIA LEITC, SIA Regula Baltija, SIA Baltic Scientific Instruments, SIA LEO Pētījumu centrs un SIA Smart Meter par izmaiņām Direktīvā 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (RoHS) un direktīvas piemērošanas kārtību. Semināra materiāli ir pieejami šeit.

BI Intelligence pētījumu datu bāze

Klastera projekta ietvaros līdz 2018.gada 30.jūnijam ir abonēta pieeja BI Intelligence tirgus pētījumu datu bāzei. BI Intelligence ir Business Insider pētījumu nodaļa, kas veic tirgus pētījumus sekojošos virzienos: digitālie maksājumi un finanšu pakalpojumi, e-komercija, IoT, digitālie mediji, interneta aplikācijas un platformas. Pieeja datu bāzei sniedz iespēju piekļūt jaunākajiem un arī vēsturiskajiem BI Intelligence pētījumiem, saņemt nozaru jaunākās ziņas, apskatus, biznesa rādītājus un datus. Vairāk informācijas www.businessinsider.com

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/