Klastera aktualitātes 2/2022
30/06/2022
Autors: LETERA

Projekta Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” ietvaros īstenotās aktivitātes 2022.gada 2.ceturksnī

Noslēdzies Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera projekts

30.jūnijā noslēdzas Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera projekts. Projektā īstenotas aktivitātes klastera dalībnieku apgrozījuma un eksporta apjomu palielināšanai, produktivitātes celšanai, inovāciju, jaunu produktu un cilvēkresursu attīstībai, klastera internacionalizācijai:

 • Nodrošinātas 30 ārvalstu vizītes, kurās piedalījās 173 dalībnieki
 • Klasteru dalībnieku vajadzībām iegādāti 10 tirgus pētījumi
 • Noorganizētas 6 pieredzes apmaiņas vizītes
 • Notikuši 20 semināri
 • Ieviesti 3 jauni testēšanas standarti EMS un materiālu skaņas absorbcijas jomās
 • Noorganizētas 3 jauniešu ekskursijas uz nozares uzņēmumiem
 • Noorganizēti 4 nozares pasākumi “Elektronikas diena”, kuros piedalījās vairāk kā 850 bērni, jaunieši un skolotāji no visas Latvijas
 • Sniegts atbalsts 31 bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņu pasākuma norisei
 • 5 gadus pasniegtas Ekselences balvas gada labākajam fizikas skolotājam
 • Ieviesti 4 jauni izglītības standarti
 • Izstādāta karte fizikas apguves veicināšanai
 • Saņemts un atjaunots Eiropas Klasteru ekselences iniciatīvas bronzas līmeņa novērtējums

LETERA klastera pilnsapulce

1.aprīlī notika kārtējā LETERA klastera pilnsapulce, kurā piedalījās klastera vadības komanda, dalībnieki un partneri, kā arī citi nozares uzņēmumi un viesi. Pilnsapulcē tika izvērtēti klastera darbības rezultāti 2021.gadā, kā arī tika nosprausti mērķi nākamajam gadam, jo klasteris turpinās aktīvi darboties arī pēc projekta īstenošanas termiņa beigām. Pilnsapulcē klastera dalībnieki un partneri tika iepazīstināti ar pēdējās LETERA biedru aptaujas rezultātiem. Neskatoties uz Krievijas izvērsto karadarbību Ukrainā un COVID-19 pandēmiju, LETERA biedri ir piemērojušies jaunajiem apstākļiem un 2022.gadā prognozē apgrozījuma pieaugumu un plāno palielināt darbinieku skaitu. Pozitīvajās nozares attīstības perspektīvās ļoti liela nozīme ir arī klastera sniegtajam atbalstam.

Diskusija “Kāpēc jāmācās fizika?”

LETERA biedri ilglaicīgi ir centušies aktīvi iesaistīties izglītības politikas veidošanā, atbalstīt skolēnus un skolotājus, popularizēt fiziku, kā interesantu un vērtīgu jomu gan katra intelektuālai izaugsmei, gan profesionālai izvēlei. Tomēr studējošo interese par dabaszinātnēm ir kritiski zema un vairumam jauniešu zināšanas vidusskolas noslēgumā ir nepietiekamas ne tikai, lai studētu dabaszinātņu jomā, bet arī, lai spriestu par dabaszinātņu tēmām kaut vai pamatlīmenī. Tāpēc klasteris organizēja diskusiju ar LETERA prezidentu Normundu Bergu, LETERA valdes locekli Ģirtu Ozoliņu, LU profesoriem Mārci Auziņu un Vjačeslavu Kaščejevu par to, ko nozare var darīt vairāk, labāk, citādāk fizikas izglītības popularizēšanā un kvalitātes uzlabošanā. Diskusijā tika apspriests kāpēc ir jāmācās fizika, analizēta esošā situācija ar fizikas apguvi un ģenerētas idejas fizikas izglītības popularizēšanai un kvalitātes uzlabošanai. Kā aicināti viesi diskusijā piedalījās SIA “Tet” valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks, LU, RTU un Rīgas Tehniskā koledžas pārstāvji.

Vebinārs “Atbalsts elektronikas produktu sertificēšanai un testēšanai”

Ņemot vērā, ka arvien lielāka nozīme uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšanā ir produktu sertificēšanas un testēšanas pakalpojumiem, jo nepārtraukti tiek strādāts pie jaunu produktu attīstības un esošo produktu uzlabošanas, LETERA klasteris organizēja vebināru, pieredzes apmaiņas pasākumu “Atbalsts elektronikas produktu sertificēšanai un testēšanai.” Vebinārā LIAA informēja par pieejamām atbalsta programmām produktu testēšanai, uzņēmumu starptautiskās konkurētspējas celšanai un digitalizācijai, savukārt klastera dalībnieks SIA “LEITC” iepazīstināja ar aktuālajām prasībām elektromagnētiskās saderības (EMS) jomā, kā arī ar uzņēmumu pieredzi un ieteikumiem produktu sagatavošanai EMS testēšanai.

Atbalsts Ekselences balvas pasniegšanai fizikā un ārpusstundu aktivitātēm eksaktajās zinātnēs

Noskaidroti pieci 2021.gada inovatīvākie, radošākie un izcilākie fizikas skolotāji. Fizikas skolotāju Ekselences balvas fināla kārtai, kur dalībniekiem būs jādemonstrē prasmes inovatīvā fizikas pasniegšanā, izvirzīti Sandis Kalējs no Jauno Līderu vidusskolas, Sergejs Vinogradovs no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas, Dace Grosa no Kandavas Reģionālās pamatskolas, Kārlis Daģis no Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Larisa Koroševska no Daugavpils 3.vidusskolas. Arī šogad LETERA klastera projekta ietvaros piešķirs naudas prēmiju Ekselences balvas ieguvējam, kā arī “Iedvesmas balvas” konkursa finālistiem. Plānots, ka balvu pasniegšanas ceremonija notiks 2022.gada rudenī.

Lai rosinātu bērnos un jauniešos padziļinātu interesi par eksaktajām zinātnēm, LETERA klasteris šajā ceturksnī atbalstīja arī Latvijas atklātā radioelektronikas konkursa, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu konkursa elektronikas un IKT jomā norisi, kā arī nodrošināja Latvijas komandas dalību Ziemeļvalstu-Baltijas valstu fizikas olimpiādē, kurā Latvijas skolēni ieguva 3 sudraba un 5 bronzas medaļas.

Industrijas diena RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē

Industrijas dienas klasteris organizē ar mērķi nodrošināt uzņēmumu un zinātnes un pētniecības iestāžu savstarpēju informācijas apmaiņu, lai identificētu un īstenotu komercializējamus projektus pielietojamā pētniecībā. Pirmais šāda veida pasākums notika sadarbībā RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti (DITF). Industrijas dienas ietvaros dekāns Agris Ņikitenko vizītes dalībniekus iepazīstināja ar fakultātes jauno ēku, kas uzbūvēta speciāli DITF vajadzībām un tika atklāta 2021.gada rudenī, laboratoriju aprīkojumu, kā arī pastāstīja par RTU DITF pētījumu virzieniem un prezentēja pieejamo infrastruktūru un sadarbības iespējas ar uzņēmumiem. Vizītē piedalījās 21 klastera dalībnieks un 5 klastera partneri.

Klastera dalība internacionalizācijas pasākumos

Lai sekmētu LETERA klastera starptautisko atpazīstamību un attīstītu starptautisko sadarbību, klasteris piedalījās starptautiskā tiešsaistes seminārā un tīklošanās pasākumā “Clusters meet Regions and EU Clusters Matchmaking Event” un apmeklēja industriālās automatizācijas, robotikas un ražošanas digitalizācijas risinājumu izstādi „automatica 2022“. Semināra mērķis bija sekmēt Baltijas reģiona klasteru sadarbību, veidot klasteru noturību, stiprināt vietējās un Eiropas vērtību ķēdes, saskaroties ar ģeopolitiskiem izaicinājumiem. Izstādē “automatica 2022” LETERA klasteri pārstāvēja klastera koordinators, kurš izstādes laikā tikās ar lielāko Vācijas inženierzinātņu pētniecības institūtu Fraunhofer IPA, Vācijas mašīnbūves asociāciju, Starptautisko Robotikas federāciju un Eiropas Inženiernozaru asociāciju u.c. potenciālajiem partneriem.

Nozares atpazīstamības veicināšana

Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares atpazīstamības veicināšanai un sabiedrības informēšanai par nozares attīstību LETERA klasteris ir izveidojis lapu Facebook sociālajā tīklā – facebook.com/biedribaLETERA. 2022.gada 2.ceturksnī tika publicētas 19 ziņas par elektronikas un elektrotehnikas nozari, aktualitātēm, inovācijām un sasniegumiem. Publicētās ziņas sasniegušas vairāk kā 10`200 cilvēku auditoriju. Klastera Facebook lapai ir vairāk kā 1`500 sekotāji. Tāpat klastera mājas lapā www.letera.lv publicētas 10 informatīvas ziņas par nozares un klastera aktualitātēm, kā arī informācija par 12 ar nozari saistītiem pasākumiem, kuros var piedalīties klastera dalībnieki, partneri un citi interesenti. 

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/