Klastera aktualitātes 1/2022
31/03/2022
Autors: LETERA

Projekta Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” ietvaros īstenotās aktivitātes 2022.gada 1.ceturksnī

Pagarināts Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera projekts

3.februārī LETERA noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera projekta pagarināšanu līdz 2022. gada 30. jūnijam. Līdz ar projekta pagarināšanu klasterim ir piešķirts papildus finansējums, kas 2022. gada 1. pusgadā ļaus nodrošināt klastera projekta vadību, organizēt seminārus un pieredzes apmaiņas pasākumus, atbalstīt tehniskās jaunrades pulciņus un popularizēt nozari. Papildus finansējums ir arī novirzīts Fizikas skolotāju ekselences balvas un Iedvesmas balvu pasniegšanai, kā arī kartes sagatavošanai par fizikas eksāmena kārtošanu.

Diskusija “Bērni, mācieties fiziku!”

Atbalsts fizikas izglītības kvalitātes uzlabošanai ir ļoti svarīga LETERA klastera prioritāte. Lai iepazīstinātu klastera dalībniekus un partnerus ar paveikto fizikas izglītības kvalitātes uzlabošanā, kā arī padziļinātu tikšanās dalībnieku izpratni par norisēm izglītības sistēmā un diskutētu par veidiem kā uzņēmēji varētu atbalstīt skolotājus un iesaistīties fizikas izglītības uzlabošanā, 10. februārī klasteris organizēja diskusiju “Bērni, mācieties fiziku!”. Diskusijā piedalījās 28 dalībnieki, pārstāvot gan industriju, gan izglītības un pētniecības iestādes.

Atbalsts Fizikas komandu olimpiādes norisei

Ar svinīgu balvu pasniegšanu veiksmīgi ir noslēgusies šī gada Fizikas Komandu Olimpiāde 2021./2022. Olimpiāde notika 2 kārtās (neklātienes un klātienes) un tajā piedalījās vairāk nekā 450 skolēni no visas Latvijas. LETERA klasteris atbalstīja olimpiādes norisi, laureātiem sarūpējot vērtīgas balvas. Olimpiādes uzdevumi, atrisinājumi un rezultāti pieejami https://fko.lv

Fizikas Ekselences balva 2021

LETERA klasteris sniedza atbalstu “Fizikas Ekselences balvai 2021”, kas tiek pasniegta par izcilu un inovatīvu darbu fizikas mācīšanā. LETERA klasteris piešķīra finansējumu 1500 EUR vienreizējas stipendijas un piemiņas veltes pasniegšanai Fizikas Ekselences balvas 2021 ieguvējam un 1500 EUR iedvesmas balvu pasniegšanai pārējiem konkursa finālistiem. Fizikas Ekselences balva tiek pasniegta sadarbībā ar Latvijas Universitātes fondu.

Izstrādāta Latvijas skolu karte par fizikas apmācību iespējām un kvalitāti

Lai uzskatāmi ilustrētu dramatisko situāciju par fizikas eksāmenu kārtotāju skaitu un novērstu risku, ka skolēns izvēlas apmeklēt skolu, kurā fizika netiek mācīta vai apmācību kvalitāte nav pietiekami laba, tādejādi apdraudot iespējas veidot savu karjeru inženierzinātņu nozarēs, izstrādāta digitāla Latvijas skolu karte sabiedrības informēšanai par fizikas apmācību iespējām un kvalitāti vispārizglītojošās skolās. Kartē atainotas skolas, kurās skolēni ir kārtojuši centralizēto eksāmenu fizikā un kurās ir bijis vismaz viens skolēns, kura rezultāts eksāmenā bija augstāks par 60%. Ar karti varat iepazīties www.letera.lv/skolu-karte-fizikas-eksamens

Veiksmīgi noslēdzies NE4HEALTH projekts

2022.gada februārī noslēdzās LETERA īstenotais COSME projekts “New European Electronics for Global Health and Wellbeing” – NE4HEALTH. Projektā tika noorganizētas 3 tiešsaistes tirdzniecības misijas uz ASV, Izraēlu un Japānu. Klasteris sniedza atbalstu un konsultācijas, lai sagatavotu klastera dalībniekus un partnerus veselības un labklājības nozarēs pielietojamu produktu prezentācijām potenciālajiem partneriem un dalībai B2B tikšanās. Tirdzniecības misijās piedalījās 7 Latvijas uzņēmumi un 2 izglītības un pētniecības iestādes. Vairāk par projektu un sasniegtajiem rezultātiem www.letera.lv 

Nozares atpazīstamības veicināšana

Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares atpazīstamības veicināšanai un sabiedrības informēšanai par nozares attīstību LETERA klasteris ir izveidojis lapu Facebook sociālajā tīklā – facebook.com/biedribaLETERA. 2022.gada 1.ceturksnī tika publicētas 22 ziņas par elektronikas un elektrotehnikas nozari, aktualitātēm, inovācijām un sasniegumiem. Publicētās ziņas sasniegušas gandrīz 13`700 cilvēku auditoriju. Klastera Facebook lapai pašlaik ir vairāk kā 1`500 sekotāji.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/