Izsludināta ES fondu projektu atlase praktiskas ievirzes pētījumiem
16/08/2019
Autors: LETERA

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajā ES fondu programmā par ERAF atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem. Atlases trešajā kārtā kopējais pieejamais publiskais finansējums ir 13,3 miljoni EUR, no tiem ERAF finansējums vairāk nekā 10,4 miljonu EUR apmērā.

Projektu iesniedzēji var būt zinātniskās institūcijas un komersanti, kas atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem varēs saņemt gan ar saimniecisko darbību saistītos, gan nesaistītos projektos. Ar ERAF līdzfinansējumu komersanti varēs veikt tehniski ekonomisko priekšizpēti, fundamentālos un rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālo izstrādi, nodrošināt tehnoloģisko tiesību aizsardzību un projekta ietvaros radītās zināšanas izplatīt mācību, publikāciju vai zināšanu un tehnoloģiju pārneses veidā.

Tiks atbalstīti pētniecības projekti šādās viedās specializācijas stratēģijas jomās: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Projektu iesniegumu pieņemšana CFLA notiks līdz 21.oktobrim. Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 600 000 EUR, bet minimālais – 30 000 EUR. Ar saimniecisku darbību nesaistītiem projektiem maksimālā atbalsta intensitāte ir 92,5%, bet projektiem, kas ir saistīti ar saimniecisku darbību, 25 – 70%, un to nosaka atkarībā no projektā paredzētajām darbībām un projekta iesniedzēja veida.

13.septembrī plkst.11.00 CFLA rīko informatīvu semināru par praktiskas ievirzes pētījumu projektu iesniegumu konkursu. Seminārs notiks: LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (Jelgavas ielā 1, Rīgā)

Pieteikšanās līdz 11.septembrim ŠEIT.

Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”. Vairāk – www.cfla.gov.lv.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/