Esiet vērīgi izraugoties vidusskolu
26/05/2022
Autors: LETERA

9.klašu skolēniem ir sācies eksāmenu laiks un pavisam drīz būs jāpieņem lēmums, kur mācīties tālāk. Ņemot vērā, ka no 2022./23.mācību gada būtiski mainīsies mācību process un valsts pārbaudes darbu sistēma, LETERA ir sagatavojusi skaidrojumu par fizikas apguves niansēm vispārējās izglītības skolās, kurām jāpievērš uzmanība pamatskolu absolventiem un viņu vecākiem jau vidusskolas vai ģimnāzijas izvēles brīdī, lai nesagādātu sev nepatīkamus pārsteigumus vidusskolas noslēgumā.

Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts Izglītības satura centrs, sniedzot informāciju LETERA, norāda: “Ministrija un centrs apzinās, ka ļoti svarīgi ir ne tikai nodrošināt informāciju par pieejamajiem kursiem vidējās izglītības iestādēs, bet arī izskaidrot kursu izvēles sekas, jo konstatēts, ka ir izglītojamie, kas, pirms diviem gadiem uzsākot mācības 10.klasē, ir izdarījuši izvēli par mācībām attiecīgajā izglītības iestādē, neizvērtējot to, ka padziļinātā kursa neesamība var ietekmēt izglītojamajam pieejamo augstākā līmeņa eksāmenu pieejamību. Lai mazinātu šo problēmu un veicinātu izglītojamo apzinātu vispārējās vidējās izglītības programmu un tajā iekļauto kursu izvēli, centrs plāno īstenot atkārtotu informatīvo kampaņu un nodrošināt skaidrojošo materiālu pieejamību 2022.gada augustā.”

LETERA jau tagad, negaidot augustu, vērš skolēnu un vecāku uzmanību uz to, ka vidējās izglītības posmā skolām ir dota zināma brīvība izraudzīties, kādas programmas un kādā līmenī piedāvāt (vispārīgajā, optimālajā – atbilst līdz šim kārtoto centralizēto eksāmenu līmenim, vai augstākajā līmenī). Līdz ar to pirms jauniešiem pieņemt lēmumu, kurā vidējās izglītības iestādē turpināt mācības, svarīgi precīzi noskaidrot, kādus mācību priekšmetu kursus katra skola piedāvās.

Attiecībā uz fizikas apguvi vispārizglītojošajās skolās – visās skolās mācīs kursu “Fizika I” optimālajā līmenī vai “Dabaszinības” vispārīgajā līmenī. Savukārt, augstākā līmeņa kurss “Fizika II” būs izvēles kurss un visās skolās tas nebūs pieejams.

Klases, kurās plānots apgūt kursu Kurss Mācību stundu skaits Plānotie noslēguma valsts pārbaudes darbi
10.-11.klase Fizika I – optimālais līmenis
                    vai
Dabaszinības – vispārīgais līmenis (fizika ir viena no mācību jomām)

245

315

Eksāmens kursā Fizika I vai Dabaszinības nav paredzēts

11.-12.klase

Fizika II – padziļināts izvēles kurss augstākajā līmenī

210 Izvēles fizikas eksāmens augstākajā līmenī
 
P.S. Vidusskolā skolēniem jāapgūst vismaz trīs kursi augstākajā līmenī
 
P.S. Visiem skolēniem 11. vai 12. klasē obligāti jākārto eksāmens vismaz optimālajā līmenī latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā. Augstākajā līmenī jākārto vismaz divi eksāmeni. Tie var būt arī latviešu valodā, matemātikā vai svešvalodā 

Svarīgi – katra līmeņa programmai noslēgumā būs atšķirīgs “svars”. Augstāko, 100% vērtējumu eksāmenā varēs iegūt gan vispārīgajā, gan optimālajā, gan arī augstākajā līmenī, bet, lai tos salīdzinātu, Izglītības un zinātnes ministrija plāno noteikt koeficientus. Plānots, ka vispārīgā līmeņa vērtība, salīdzinot ar augstākā līmeņa eksāmenu, būs 0.5, savukārt, optimālā līmeņa – 0.75. Tas īpaši jāņem vērā, ja noslēguma eksāmens tiek izmantots arī kā iestājeksāmens augstskolā.

Izglītības un zinātnes ministrija: “Informāciju par vispārējās vidējās izglītības kursu piedāvājumu nodrošina izglītības iestādes, informējot gan par padziļināto un specializēto kursu pieejamību, gan prasībām mācību procesā. Izglītības iestādes informāciju sniedz ne tikai savās mājaslapās, bet arī izglītības iestāžu informācijas dienās, kas ļauj 9.klases absolventiem, tiekoties ar attiecīgās izglītības iestādes pārstāvjiem, nepastarpināti iegūt informāciju par to, kādi kursi tiek piedāvāti, kā tiks organizēts mācību process, kādas ir prasības vispārējās vidējās izglītības ieguvei, tajā skaitā nokārtojamie valsts pārbaudījumi, kā arī par to, kādas ir izglītības iestādes piedāvātās papildu iespējas un atbalsts mācību procesam.” Tas nozīmē, ka vismaz pagaidām vienkopus nav pieejama informācija par to, kādas konkrēti  programmas katra skolā 1.septembrī piedāvās.

Atbildot uz LETERA lūgumu sniegt informāciju par skolām, kurās tiks pasniegts Fizika II kurss, ministrija informēja: “Šobrīd ir pieejama informācija par plānotajām kursa īstenošanas vietām (izglītības iestādēm) 2022./2023.mācību gadā atbilstoši izglītības iestāžu iesniegtajiem datiem VIIS sistēmā.” Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas rīcībā esošajiem provizoriskajiem datiem Fizika II varētu piedāvāt apmēram 42% vispārizglītojošo skolu. To saraksts ir atrodams ŠEIT.

Tāpat ir svarīgi pārliecināties, vai skola ir noteikusi minimālo izglītojamo skaitu mācību programmas īstenošanai, un noskaidrot, kas notiks gadījumā, ja skolēns būs iestājies skolā ar vēlmi apgūt konkrētu mācību programmu, bet minimālais skolēnu skaits netiks sasniegts.

Aicinām skolēnus izvēlēties dabaszinātņu kursus, jo to sekmīga apguve ievērojami paplašina personīgo izpratni par norisēm pasaulē, stiprina loģisko domāšanu, kā arī nodrošina daudzveidīgas, augsti kvalificētas profesionālās karjeras perspektīvas. Latvijas sekmīgai attīstībai ir nepieciešams daudz, daudz vairāk inženieru un speciālistu dabaszinātnēs!

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/