Ir noslēgusies Valsts pētījumu programma “Kiberfizikālās sistēmas, ontoloģijas un biofotonika drošai&viedai pilsētai un sabiedrībai” (VPP SOPHIS)
05/02/2018
Autors: Elektronikas un datorzinātņu institūts

VPP SOPHIS ir apjomīgs sadarbības projekts, kurā spēkus apvienojuši Elektronikas un datorzinātņu institūts (EDI), Latvijas universitātes Matemātikas institūts (LU MII), Atomfizikas un spektroskopijas institūts (LU ASI) un Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). Programmas mērķis ir attīstīt nākamās paaudzes IKT sistēmas, sniedzot ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā uz produktiem ar augstu pievienoto vērtību, kā arī risināt sabiedrībai nozīmīgas problēmas, kas saistītas ar digitālās plaisas mazināšanu, veselību, transportu un sabiedrības drošumu. Programmas vadītājs: Dr.sc.comp. Modris Greitāns.

Šī pētījumu programma norisinājās laika posmā no 01.06.2014. līdz 31.12.2017.gadam, tās uzdevumi ir sadalīti četros projektos. Kā nozīmīgākie programmas sasniegumi ir minami:

 • Bezvadu sensoru un datu tīklu testgultnes funkcionalitātes attīstība (t.sk. mobilie testgultnes adapteri tīkla testēšanai sensoru mērķa vidē), kā arī to aprobācija IKT industrijas uzņēmumā, precīzā lauksaimniecībā un izglītības procesā LU
 • Mobilu ķermeņa kustību monitorēšanas sistēmas izstrāde un tās aprobācija dažādās konfigurācijās un pielietojumos gan rehabilitācijas centrā „Mēs esam līdzās”, gan izmantošana jaunuzņēmuma „Hackmotion” produktu izstrādēs
 • Pilnizmēra pašbraucošā auto platformas un programmatūra kooperatīvai pašbraukšanai aprobēti GCDC2016 (Grand Cooperative Driving Challenge) un izstrādāta miniatūra kooperatīvās braukšanas testa trase efektīvākai algoritmu izstrādei
 • Zemas cenas monitoru sienas infrastruktūras izveide, kas nodrošina pilnīgu savietojamību ar standarta PC programmatūru un lietotnēm, un tās aprobācija LU Datorikas fakultātē
 • Atkārtoti lietojamo EAF (Environment-Action-Framework) konfigurācijas pārvaldības metodes izstrāde, kas ļauj automatizēt dažādas IT projekta izstrādes aktivitātes
 • Sagatavots un vinnēts Apvārsnis-2020 projekta “SUMMA” pieteikums H2020-ICT-16 BigData-research uzsaukumam sadarbībā ar ziņu aģentūru LETA, kur arī notiek rezultātu aprobācija
 • Uz ontoloģijām un tīmekļa tehnoloģijām balstītu vaicājumu valodas un datu ontoloģijas attēlošanas metodes izstrāde un aprobācija BKUS uz reāliem medicīnas datiem
 • Tehnoloģiju ātrai ādas hromoforu kartēšanai, izmantojot vienu vai divus krāsu kameras uzņēmumus
 • Tehnoloģiju anestēzijas iedarbības bezkontakta kontrolei, izmantojot fotopletizmogrāfisko attēlošanu, kura aprobēta un licencēta lietošanai Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā
 • Dziļa neironu tīkla ieviešana objektu skaitīšanai un risinājuma aprobācija augstskolā „Turība”
 • Uzlabota tehnoloģija datu pārraidei optiskajā tīklā, izmantojot viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanu, kas aprobēta RTU pētniecības platformā “IKT”. Savukārt iekonfigurējams „add-drop” modulis ir ticis aprobēts IKT uzņēmumā SIA “Affoc Solutions”
 • Jaunās metodes tālizpētes signālu apstrādei viedajās pilsētās, t.sk. plūdu analīzes moduļa aprobācija Ādažu pašvaldībā, kā arī uz sasniegto rezultātu pamata izcīnītais Eiropas Kosmosa Aģentūras PECS projekts “DynLand”
 • Uzlabota ultraplatjoslas radaru tehnoloģija un tās pielietojums objektu detektēšanā, kas aprobēts sadarbībā ar uzņēmumu SIA „VPWash”
 • Tiešsaistes kontroles sistēma bakterioloģiskā piesārņojuma noteikšanai ūdens apgādes sistēmā, ieskaitot sistēmas reāla darba aprobāciju sadarbībā ar Liepājas pašvaldību un SIA „Liepājas ūdens”.

Šie sasniegumi parāda, ka attīstāmās IKT sistēmas ir saistītas ar sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanu, zināšanu efektīvāku izmantošanu, veselības aizsardzības un transporta tehnoloģiju uzlabošanu, un ir parādījušas potenciālu radīt jaunus inovatīvus produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību.

Programmas izpilde ir notikusi aktīvā sadarbība ar tautsaimniecības partneriem, no kuriem īpaši atzīmējama ir sadarbība ar:

 • Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu (BKUS), kur aprobēta uz kontrolēto dabīgo valodu balstīta ātro vaicājumu valoda
 • SIA “LETA”, kur aprobēta jauna efektīva semantikas izgūšanas metode
 • “Logitrans Consult” OU (Igaunija), SIA “Tieto Latvija” un Tartu universitāti paralēla starptautiska projekta ietvaros, iegūstot sinerģiju starp pētījumiem
 • SIA “Eurolcds”, kur izmantoti 3D informācijas segmentēšanas algoritmi
 • SIA “Pest Baltic”, kur izmantoti bezvadu sensoru tīklu un nelielu objektu detektēšanas algoritmi
 • Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, RAKUS Latvijas Onkoloģijas centrs, Lāzerplastikas klīnika un Prof. J.Ķīša dermatoloģijas klīnika, kur notikuši klīniskie izmēģinājumi biofotonikas iekārtām
 • Biznesa augstskolu “Turība”, kuras rezultātā aprobēts uz dziļo neironu tīklu tehnoloģiju balstīts risinājums automašīnu skaitīšanai stāvvietas iebrauktuvē
 • Ādažu būvvaldi, kuras rezultātā izstrādāta un aprobēta programma lokālai plūdu simulēšanai upē
 • SIA “VPWash”, kurā aprobēts ultraplatjoslas radars automašīnu skaitīšanai
 • SIA “Affoc Solutions”, kuras ietvaros pārbaudīts izstrādātais rekonfigurējamais optisko kanālu izdalīšanas un pievienošanas modulis
 • SIA “Liepājas ūdens”, kuras rezultātā reālos apstākļos aprobēta dzeramā ūdens piesārņojuma noteikšanas sistēma
 • CSDD un Biķernieku Kompleksā Sporta Bāze nodrošināja atbalstu testējot un validējot pašbraucošā auto platformu un palīdzot iegūt datus sistēmas apmācībai
 • SIA “Latvijas Mobilais Telefons” nodrošināja papildus automašīnu pašbraukšanas sistēmas testēšanai un attīstībai

Informācija par paveikto darbu un sasniegtajiem rezultātiem ir atrodama programmas mājas lapā http://sophis.edi.lv/

5 FOTO
Visi jaunumi
Elektronikas un datorzinātņu institūts

Pētnieciska organizācija specializējusies viedu, iegultu, kooperatīvu sistēmu izveidē

 • Ražošanas;
 • Transporta;
 • Medicīnas;
 • Drošības;
 • Kosmosa pielietojumiem.

Jomas: signālu un attēlu apstrāde, mākslīgais intelekts, lietu internets, robotika, valkājamas ierīces, precīza laika mērīšana.

Kontakti

Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006
Kontaktpersona: Dr. Modris Greitāns
Tālrunis: +371 67 554 500
E-pasts: info@edi.lv
Mājas lapa: www.edi.lv

Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/