EDI iesaistās mazo-vidēju uzņēmumu digitalizēšanā un Digitālo inovāciju centru tīkla izveidē
15/07/2020
Autors: EDI

Elektronikas un datorzinātņu institūts (turpmāk – EDI) 2020.gada 1.jūlijā uzsāka „Apvārsnis 2020” projektu “DIH-World – Digitālo inovāciju centru ieviešanas un to brieduma līmeņa paaugstināšanas paātrināšana ar mērķi veicināt Eiropas mazo/vidējo uzņēmumu digitalizāciju” (turpmāk – DIH-World).

DIH-World mērķis ir paātrināt progresīvo digitālo tehnoloģiju ieviešanu Eiropas ražojošajos mazos/vidējos uzņēmumos (turpmāk – MVU) visās nozarēs un atbalstīt šos uzņēmumus ilgtspējīgu un konkurētspējīgu risinājumu veidošanā un globālo tirgu sasniegšanā, vienlaikus stiprinot reģionālo digitālo inovāciju centru (turpmāk – DIH) spējas, jo īpaši mazāk pārstāvētajos reģionos visā Eiropā. DIH-World uzdevums ir arī palielināt iesaistīto DIH brieduma pakāpi un attīstīt to sadarbības spējas, vienlaikus izvairoties no DIH sķelšanās, kas rodas, ja ir nepietiekama piekļuve tehnoloģijām, prasmēm, tīkliem, ieguldījumiem un infrastruktūrai, īpašu uzsvaru liekot uz mazāk pārstāvētajiem reģioniem, lai tie varētu kapitalizēt un izmantot Eiropas DIH tīklus, savus resursus un iespējas vietējo MVU labā.

To tiek plānots sasniegt, izmantojot DIH-World platformu, kas nodrošinās pilnu pakalpojumu klāstu, kas nepieciešami gan DIH, gan MVU, kas vēlas atrast tiem piemērotāko DIH. DIH-akadēmija nodrošinās nepieciešamos instrumentus DIH apmācībai un izsludinās atklātos konkursus (open calls) jeb eksperimentus, kas nodrošinās pietiekamu tehnoloģisko atbalstu MVU.

EDI direktora vietnieks attīstības jautājumos Dr. Kaspars Ozols uzsver: “Eiropai ir jābūt vienotai. Ir grūti sasniegt nepieciešamo rezultātu MVU digitalizācijā, ja katrs no Eiropas DIH strādā katrs par sevi. Tāpēc ir patiess prieks par DIH-World projektu, kas mēģinās apvienot DIH un nodrošināt tiem piekļuvi dažādiem rīkiem, pārbaudītām tehnoloģijām, efektīvām metodikām, zināšanām un pieredzei, pārdomātiem investīciju avotiem, bagātīgiem apmācības līdzekļiem un dinamiskai inovāciju videi kopumā. Tādā veidā ieguvēji būs ne tikai DIH, kas varēs augt un attīstīties daudz straujāk, bet galvenokārt MVU, kuriem būs pieejamas daudz plašākas un profesionālākas iespējas digitalizēties”.

Lai 36 mēnešu laikā sasniegtu projekta izvirzītos mērķus, tā īstenošanā ir iesaistījušies 41 partneris no 26 valstīm (Spānijas, Itālijas, Vācijas, Beļģijas, Austrijas, Bulgārijas, Horvātijas, Kipras, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Grieķijas, Ungārijas, Īrijas, Latvijas, Luksemburgas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Zviedrijas un Šveices). Projekta kopējais budžets – 8,56 milj. EUR.

Šī projekta ietvaros EDI plāno iesaistīsies dažādās projekta aktivitātēs. EDI strādās pie informācijas izplatīšanas par DIH-World un izpratnes veicināšanas par DIH ieguvumiem esot DIH-World tīklā. EDI palīdzēs DIH konsolidēt savus pakalpojumus, lai tos varētu efektīvāk piedāvāt MVU, veicinās digitalizāciju MVU vidū, veicinās MVU iesaisti I4MS un SAE projektu uzsaukumos, kā arī stiprinās pakalpojumu piedāvājumu klāstu priekš MVU, mācoties no citu DIH/MVU veiksmes stāstiem. EDI atbalstīs uzticama DIH tīkla izveidi, kas sadarbosies konkrētos projektos un mācīsies viens no otra, daloties zināšanās un pieredzē. Visbeidzot, EDI atbalstīs gan sagatavošanu, gan turpmāku biznesa modeļa izaugsmi vismaz piecdesmit reģionālajos DIH dažādos brieduma līmeņos visā Eiropā, izmantojot intensīvas un interaktīvas apmācību aktivitātes, kā arī stiprinās DIH sadarbību visā Eiropā.

Vairāk par DIH-World projektu iespējams uzzināt dihworld.eu vai sazinoties ar Dr. Kasparu Ozolu (+371 67558161, kaspars.ozols@edi.lv).

Visi jaunumi
Elektronikas un datorzinātņu institūts

Pētnieciska organizācija specializējusies viedu, iegultu, kooperatīvu sistēmu izveidē

  • Ražošanas;
  • Transporta;
  • Medicīnas;
  • Drošības;
  • Kosmosa pielietojumiem.

Jomas: signālu un attēlu apstrāde, mākslīgais intelekts, lietu internets, robotika, valkājamas ierīces, precīza laika mērīšana.

Kontakti

Adrese: Dzērbenes iela 14, Rīga, LV-1006
Kontaktpersona: Dr. Modris Greitāns
Tālrunis: +371 67 554 500
E-pasts: info@edi.lv
Mājas lapa: www.edi.lv

Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/