Kompetences centru programma | UZAICINĀJUMS pētniecības projektu pieteikšanai

“Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs” (Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002) aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus.

Pētniecības projektu pieteikumus iesniegt, nosūtot uz e-pastu info@leopc.lv.

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt uz info@leopc.lv vai zvanīt 29106015 (darba laikā).

Projekts Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 tiek īstenots saskaņā ar 2022. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” (MK noteikumi Nr. 418).