Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas pilnveidošana

LETERA ir noslēgusi līgumu ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru
par projekta “Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas pilnveidošana” īstenošanu.

Projekta mērķis – Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības sistēmas pilnveidošana sadarbībā ar Valsts vides dienestu.

Projektā plānots:

• pilnveidot valsts informācijas sistēmas Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrs funkcionalitāti
• izveidot kontroles sistēmu integrētai datu kontrolei un analīzei, lai sniegtu atbalstu Valsts vides dienestam elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas uzraudzībā
• izveidot informatīvu materiālu ražotājiem par Elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju vai akumulatoru atkritumu apsaimniekošanas sistēmas būtību, ražotāju atbildību un pienākumiem

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 1. septembris – 2020. gada 30. jūnijs.

 

Projekts (Reģ. Nr.1 08/84/2019) tika iesniegts valsts budžeta apakšprogrammas 21.02.00 „Vides aizsardzības projekti” projektu konkursā vadlīnijas „Multisektoriālie projekti”
aktivitātē „Vides iestāžu un NVO sadarbība vides politikas veidošanai un ieviešanai”.