Aizsardzības ministrija ir izsludinājusi pieteikšanos 2019. gada grantu konkursam – Pieteikšanās pagarināta līdz 30. septembrim

Aizsardzības ministrijas izsludinātā grantu konkursa mērķis ir atbalstīt ar aizsardzības nozari saistītu militāra vai divējāda lietojuma produktu projektu īstenošanu, kā arī veicināt aizsardzības un drošības industrijā ietilpstošo MVU inovācijas.

Konkursa ietvaros kopējais pieejamais Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums – 350 000 EUR, ievērojot de minimis principu.
Atbalsta īpatsvars vienam projektam ir 50% no attiecināmajām izmaksām, ko var palielināt līdz 75%, ja projekts paredz pētniecības iestāžu iesaisti vai to pētnieciskā darba rezultātu izmantošanu, veicinot tehnoloģiju pārnesi, kā arī sadarbību ar pētniecības iestādēm.

Pieteikšanās līdz š.g. 30. septembra plkst. 17:00.
Konkursu reglamentējošie Ministru kabineta noteikumi, konkursa nolikums, kā arī projekta iesnieguma veidlapas pieejamas Aizsardzības ministrijas māsjaslapā – https://www.mod.gov.lv/lv/uznemejiem/atbalsts-uznemejiem/grantu-programma

Papildinformācija pieejama, rakstot uz e-pasta adresi Granti@mod.gov.lv