Lūdz valdību nodrošināt finansējuma pieejamību zinātnei
24/03/2020
Autors: LETERA

Rīgas Tehniskās universitātes atklātā vēstule Valsts Kancelejai, Izglītības un zinātnes ministrijai.

Par finansējuma pieejamību zinātnei.

Šī gada aprīlī bija plānots izsludināt projektu iesniegumu atlasi darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros 4.kārtā. Šis pasākums atbalsta praktiskus pētniecības projektus, kas var tautsaimniecībai nodrošināt jaunus produktus, pakalpojumus un risinājumus. Tajā var piedalīties ikviena Latvijas zinātniskā organizācija un uzņēmums faktiski no jebkuras tautsaimniecības nozares (IT, medicīna, mašīnbūve, elektronika u.c.). Tās ietvaros tiek atbalstīti pētniecībā iesaistīto darbinieku (tostarp uzņēmumu) algu maksājumi, kā arī citas ar pētniecību saistītas darbības (pētniecisko organizāciju ārpakalpojumi un citi). Šī aktivitāte ir viena no nedaudzajām šajā Eiropas Savienības fondu programmēšanas periodā atlikušajām, kuras varētu nodrošināt zinātniskajām organizācijām un uzņēmumiem atbalstu aktivitātēm ar augstu pievienoto vērtību. Tās mērķis ir vistiešākajā veidā saistīts ar krīzes ietekmes mazināšanu un to ir iespējams realizēt šajā krīzes situācijā. Latvijas zinātniskās organizācijas un uzņēmumi ir paļāvušies un plānojuši savu darbību un resursus, ņemot vērā tuvākajā laikā paredzēto 4.kārtas konkursa izsludināšanu.

Balstoties uz augstāk minēto, uzskatām par kritiski svarīgu, valdībai veicot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu pārdali, nodrošināt finansējuma pieejamību minētajai aktivitātei uzņēmumiem un pētniecības organizācijām, tādejādi veicinot krīzes ietekmes mazināšanu, kā arī novēršot Latvijas zinātniskā personāla aizplūšanu no darba zinātnē.

RTU zinātņu prorektors Tālis Juhna

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/