Projekta “Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana” aktualitātes
10/12/2018
Autors: LETERA

Kopš 2016.gada jūnija Biedrība “Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” (LETERA) īsteno ERAF projektu “Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana” (projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011). Projekta ietvaros kopumā līdz 2018.gada decembrim ir apmācīti 542 nozares darbinieki un novadīti 94 apmācību kursi.

Populārākās specializācijas jomas, kurās uzņēmumi šobrīd izvēlas apmācības ir Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IT kursi) un Tehnoloģijas un inženierzinātnes (tai skaitā uzņēmumu iepirkto iekārtu testēšanas un ekspluatācijas apmācības). Pēc projekta datiem, zināšanas tiek pilnveidotas ne tikai pie speciālistiem no Latvijas, bet liela daļa uzņēmumu, kā, piemēram, AS “SAF Tehnika”, SIA “HansaMatrix Ventspils”, SIA “Campus Pārogre”, SIA “Quality Jobs” un SIA “Lexel Fabrika”, izvēlas papildināt savu darbinieku prasmes pie ārvalstu speciālistiem (Somija, Zviedrija, Francija, Vācija, Nīderlande). No Latvijas apmācību sniedzējiem uzņēmumi visbiežāk izvēlas apmācīt savus darbiniekus datorzinību jomā. Kā jaunumu apmācību projektā var minēt kursu “Inovatīva pieeja efektivitātes celšanai ražošanas un produktu dzīvescikla procesu vadībā” (Latvija), kuru 2018.gada IV ceturksnī ir apguvuši jau 10 darbinieki.

Jomas, kurās var tikt organizētas apmācības, kā arī apmācību kursu apkopojums, par kuriem uzņēmumi jau ir izteikuši interesi ir apkopotas anketā.  Ja vēlaties apgūt kādu no LETERA_biedru_anketa_par_2019.gada apmācībām minētajiem kursiem vai arī pilnveidot zināšanas kādā tieši Jums aktuālā un interesējošā apmācību jomā, lūdzam aizpildīt anketu un atsūtīt uz apmacibas@letera.lv.

LETERA aicina izmantot iespēju papildināt uzņēmuma darbinieku prasmes un zināšanas, saņemot ERAF atbalstu līdz pat 70%!

Ja jūs vēlaties saņemt vairāk informāciju par apmācību iespējām un atbalsta saņemšanu, lūdzam sazināties ar projekta vadītāju Guntu Birzi, tel.: 67288360, e-pasts: apmacibas@letera.lv.

Apmācību projekts „Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana” Nr.1.2.2.1/16/A/011.

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/