Noslēgts sadarbības memorands par labu sociālo dialogu un darbinieku prasmju pilnveidi nozarē
22/03/2022
Autors: LETERA

2022.gada 22.martā LETERA un Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība PRO (LSAB PRO) parakstīja sadarbības memorandu par labu sociālu dialogu un darbinieku prasmju pilnveidi elektrotehnikas un elektronikas ražošanas  nozarē.

Sadarbības memoranda mērķis ir veicināt sociālo dialogu nozarē un uzlabot darbinieku prasmju pilnveides iespējas. LSAB PRO aicina noteikt vairāk priekšrocību tiem uzņēmumiem, kuri slēdz koplīgumus ar arodbiedrībām. LETERA apņemas veidot sociālo dialogu un kolektīvās pārrunas ar LSAB PRO, attīstot atbildīgu un iesaistošu vidi Latvijas elektrotehnikas un elektronikas ražošanas nozarē. LSAB PRO aktīvi iestājas arodbiedrību tēla modernizāciju, Eiropeisku sociālo dialogu, industriālās demokrātijas stiprināšanu un prasmju pilnveidi drošākai darba nākotnei.

LETERA prezidents Normunds Bergs: “Uzņēmējiem un arodbiedrībām mēdz būt atšķirīgi viedokļi nodarbinātības jautājumos. Tomēr, neskatoties uz atšķirībām, ir arī pietiekoši daudz vienojošā. Mums nav ne mazāko domstarpību, ka izglītība ir pats būtiskākais, kas nepieciešams, lai Latvijā plauktu uzņēmējdarbība un būtu laimīgi strādājošie. Arī daudzos citos jautājumos var atrast kopīgus problēmu risinājumus. Jāsaprot, ka zināšanu ietilpīgā ekonomikā jūsu darba galvenie instrumenti katru vakaru dodas mājās. Un to labklājība, izglītība un apmierinātība ar darba samaksu un vidi ir galvenais priekšnoteikums, lai uzņēmums varētu būt radošs, produktīvs un pelnīt daudz naudas akcionāriem. Win – win.”

LSAB PRO prezidente Irēna Liepiņa: “LSAB PRO ir pagodinājums sadarboties ar LETERA kā modernu un spēcīgu nozares darba devēju organizāciju un veidot sociālo dialogu elektrotehnikas un elektronikas ražošanas nozarē, lai stiprinātu demokrātiju un Eiropeiskās vērtības Latvijā. Šis laiks prasa drosmi, atklātību, gudrību, solidaritāti un ātru lēmumu pieņemšanu. Memorands apliecina, ka darba devēji un arodbiedrības var būt stipri sociālie partneri, kas solidāri attīsta uzņēmumu nākotni, darba vietas, kā arī darbinieku profesionalitāti un labklājību, pārvarot Covid19 un kara Ukrainā radītās grūtības. Sociālais dialogs ir lielisks veids kā stiprināt mieru, demokrātiju un labklājību katrā darba vietā Latvijā un pasaulē.”

Sadarbības memorands pieejams ŠEIT.

LSAB PRO ir aktīva un moderna darbinieku organizācija, kas apvieno nodarbinātos pasta un loģistikas, IT un telekomunikāciju, radio un TV, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu nozarēs, kā arī informācijas apstrādē un pārraidē strādājošos neatkarīgi no uzņēmuma vai iestādes īpašuma formas. LSAB PRO biedri ir arī citās darbības sfērās strādājošie, kā arī studenti un audzēkņi. LSAB PRO iestājas par demokrātiju, mieru, inovatīvu sociālo dialogu un drošu darba nākotni. Vairāk – www.lsab.lv.

3 FOTO

 

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/