Klastera aktualitātes 1/2017
31/03/2017
Autors: LETERA

Projekta Nr.3.2.1.1/16/A/006 “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klasteris” ietvaros īstenotās aktivitātes laikposmā no 2016.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 31.martam

Klastera dalībnieku pilnsapulce

23.martā klastera partnera RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes telpās norisinājās Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera dalībnieku pilnsapulce. Sapulcē klastera dalībnieki un partneri tika informēti par projekta norises gaitu, budžetu, 2017.gadā īstenotajām un plānotajām aktivitātēm. Dalībnieki kā prioritāti klastera darbībai 2017.gadam izvirzīja cilvēkresursu attīstību, īstenojot elektronikas un elektrotehnikas nozares studiju popularizēšanas un profesionālās orientācijas veicināšanas aktivitātes, atbalstot bērnu un jauniešu elektronikas un robotikas pulciņu darbību, kā arī sekmējot sadarbību ar nozares zinātnes iestādēm.

Ārvalstu vizītes pie potenciālajiem sadarbības partneriem

  1. Klastera dalībnieki SIA ADI un SIA ADI Kartes apmeklēja potenciālos sadarbības partnerus digitālo maksājumu, identifikācijas un drošības izstādē TRUSTECH 2016
  2. Klastera dalībnieki SIA ADI, SIA Maksikoms, SIA ZTF Lāsma, SIA EUROLCDS un SIA Smart Meter apmeklēja potenciālos sadarbības partnerus digitālā biznesa risinājumu izstādē CeBIT 2017

Elektronikas diena 2016

2016.gada 8.decembrī ar klastera atbalstu norisinājās ikgadējais nozares pasākums “Elektronikas diena”. Trešajās “Elektronikas dienās” piedalījās rekordliels dalībnieku skaits, pulcējot vairāk kā 200 cilvēkus no visas Latvijas. Pasākumā norisinājās profesionālo skolu audzēkņu meistarības konkurss “Elektroniķis 2016”, elektronikas pulciņu darbnīca – konkurss “Jaunais elektroniķis 2016”, pulciņu darbu izstāde un konkurss, kā arī seminārs pulciņu skolotājiem. Visi apmeklētāji varēja iepazīties ar Nacionālo Bruņoto spēku demonstrācijām par elektronikas pielietojumu militārajā sfērā, kā arī apmeklēt ceļojošo mācību laboratoriju “TehnoBuss Latvija” un aplūkot RTU Elektronikas kluba sagatavotos darbus. Plašāka informācija par “Elektronikas dienu 2016” ir pieejama www.letera.lv

Pasniegta “Ekselences balva” fizikā

Šogad “Ekselences balvu” fizikā saņēma Virgīnija Vītola – Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas, RTU Inženierzinātņu vidusskolas un Jauno fiziķu pulciņa skolotāja. Pārējie balvas pretendenti bija Larisa Koroševska no Daugavpils 3.vidusskolas, Irina Striževska no Rīgas 21.vidusskolas un Maija Šmite no Rūjienas vidusskolas. Ekselences balva tiek pasniegta piecu jomu – bioloģijas, fizikas, ķīmijas, matemātikas un ekonomikas – skolotājiem, kas mācību stundas vada mūsdienīgā, progresīvā un skolēniem saistošā veidā

Atbalstīti elektronikas un robotikas konkursi

Ar klastera atbalstu Ventspilī norisinājās konkurss-praktikums radioelektronikā, Siguldas Robotu Kauss 2017 un Preiļu robotikas čempionāts. Ar katru gadu šāda veida pasākumi ir arvien kuplāk apmeklēti. Šajā gadā Ventspils radioelektronikas konkursā-praktikumā piedalījās 46 dalībnieki, Siguldas Robotu Kausā 237 dalībnieki un Preiļu robotikas čempionātā 160 dalībnieki. Lai stimulētu jauniešus apgūt jaunas un padziļinātas zināšanas elektronikā un robotikā, ar klastera atbalstu radioelektronikas-praktikuma 1.-3. vietu ieguvējiem jaunākajā un vecākajā komandu grupā, kā arī robotikas sacensību 1.-3. vietu ieguvējiem Mini Sumo disciplīnā tika pasniegtas vērtīgas balvas.

Dalība Robotex 2016

Klasteris nodrošināja BJC “IK Auseklis”, TJN “Annas 2”, Jelgavas amatu vidusskolas un Liepupes vidusskolas elektronikas un robotikas pulciņu audzēkņu dalību Baltijas valstīs lielākajās robotikas sacensībās “Robotex 2016”. Neskatoties uz to, ka daudziem dalībniekiem šī bija debija tik augsta līmeņa starptautiskās sacensības, tika sasniegti ievērības cienīgi rezultāti un brauciens uz Tallinu bija jaunas pieredzes un iedvesmas avots turpināt attīstīt savus robotus.

Seminārs “Lean pamatprincipi un galvenās metodes”

25.martā klasteris saviem dalībniekiem organizēja semināru “Lean pamatprincipi un galvenās metodes”. Semināru vadīja Lean eksperts un praktiķis Vidas Petraitis. Vidas Petraitis ir vienīgais Baltijas valstīs sertificētais Honsha, kas apvieno kādreizējos Toyota ekspertus, pārstāvis. Semināra tika apskatītas šādas tēmas:

  • Lean pamatprincipi un praktiski piemēri no starptautiskiem uzņēmumiem;
  • Lean galvenās metodes, parādot ieguvumus no veiksmīgi atrisinātām problēmām un ieviestiem uzlabojumiem;
  • Lean sistēmas un kultūras veidošana uzņēmumā;
  • Vadītāja loma Lean ieviešanas laikā

Visi jaunumi
Dalīties:
Saistītie jaunumi
Aizvērt
/