This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Projekti

 • - Latvijas elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera attīstības projekts 2011

 • 2011.gada 31.martā LETERA parakstīja ar LR Ekonomikas ministriju Līdzfinansējuma līgumu Nr.Līg-2011/08 par projekta „Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera attīstības projekts” īstenošanu Klasteru attīstības programmas ietvaros.


  Projekta mērķis:

  Elektronikas un elektrotehnikas (E&E) nozares klastera attīstības veicināšana, attīstot jaunu E&E nozares klastera darbības virzienu aizsardzības un drošības jomā; veidojot klastera starptautisko sadarbību, lai iekļautos starptautiskos projektos un piegāžu ķēdēs; uzsākot jaunus starpnozaru projektus; īstenojot mārketinga pasākumus klastera atpazīstamībai un atbalstot pasākumus jauniešu piesaistei nozarei.


  Projekta aktivitātes: 

 • E&E nozares klastera potenciālo starptautisko projektu apzināšana un pieteikumu sagatavošana. 
 • Klastera starptautiskās sadarbības veicināšana. 
 • Mārketinga aktivitātes 
 • Sadarbības sekmēšana ar izglītības un zinātnes institūcijām, organizējot pasākumus jauniešu piesaistei nozarei 
 • Klastera sadarbības veicināšanas pasākumi 

  Projekta ietvaros sagatavotie materiāli:


 • Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares katalogs 
  Projekta ietvaros ir sagatavots klastera dalībnieku katalogs latviešu un angļu valodā, elektroniskā veidā. Tika veikta informācijas apkopošana par klastera dalībniekiem - uzņēmumu, izglītības un zinātnes iestāžu pamatinformācija, kontakti, darbības virzieni, apgrozījums un eksporta dati, galvenie tirgi un sadarbības intereses. 
  Elektronikas un elektrotehnikas nozares katalogu varat apskatīt šeit


 • Bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades radioelektronikas pulciņa programma un mācību materiāli 
  Projekta ietvaros ir veikta radioelektronikas pulciņa mācību programma dažādām vecuma grupām novērtēšana un tās satura aktualizēšana. Aktualizētā pulciņa mācību programma ir izstrādāta ievērojot dažādus skolēnu sākotnējās sagatavošanas līmeņus. Radioelektronikas pulciņa mācību programmu varat apskatīt šeit

  Atbilstoši aktualizētajai Radioelektronikas pulciņa mācību programmai ir sagatavoti ilustrēti mācību materiālu komplekti radioelektronikas pulciņa nodarbībām. Kopā ir izstrādāti 20 mācību materiālu komplekti latviešu valodā, kas paredzēti divām skolēnu vecumu grupām: 8-12 gadi un 12-16 gadi. Mācību komplekti sevī ietver gan teorētisko daļu, gan praktiskos uzdevumus, elektronisko shēmu rasējumus un to montāžas aprakstus. Katram praktiskajam uzdevumam ir sastādīts saraksts ar nepieciešamajiem montāžas komponentiem, materiāliem un instrumentiem. 
  Mācību materiālu komplektus Radioelektronikas pulciņa nodarbībām varat apskatīt šeit


 • Starpnozaru sadarbības pasākumi 
  Projekta ietvaros 01.12.2011. notika seminārs „Kodolavāriju ietekme uz Latvijas tautsaimniecību”. Semināra mērķis bija palīdzēt apzināties un izvērtēt riskus, kas saistīti ar izejmateriālu un produktu iegādi, produkcijas kvalitātes uzraudzību. Uzņēmējiem bija iespēja noskaidrot, kāda papildus kontrole nepieciešama un kā samazināt riskus, ko rada radionuklīdu iespējamā nonākšana izejvielās vai gatavajā produkcijā.

  Semināra „Kodolavāriju ietekme uz Latvijas tautsaimniecību” prezentācijas varat apskatīt šeit: 
  Normatīvie akti, Eiropas Savienības regulas un direktīvas 
  Andris Abramenkovs, Valsts Vides Dienesta Radiācijas Drošības centra direktors 
  Spektrometriskās iekārtas radionuklīdu noteikšanai 
  Sergejs Kims, SIA "Baltic Scientific Instruments" 
  Rekomendācijas radioaktīvā piesārņojuma kontroles sistēmas izveidei 
  Dzintars Zariņš, SIA''Dozimetrs" 
  Rokas instrumenti radiācijas mērīšanai. Radiācijas mērīšanas metodika 
  Sarmīte Kalēja, SIA''Dozimetrs"