This content element requires the Flash 6 player. You can download it here

Projekti

 • - Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL PROJEKTS “Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana”

 • Projekta “Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” vispārējais mērķis ir: Nodrošināt vienādas iespējas vīriešiem un sievietēm darba tirgū, mazinot cēloņus profesiju horizontālajai segregācijai.

  Projekta ietvaros ir plānots darbs ar vairākām valsts mērogā izglītības sistēmā iesaistītām iestādēm (Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Ventspils augskolu), Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūru un citiem partnieriem, lai veicinātu sieviešu karjeras izvēli par labu tehniskajām nozarēm (informācijas tehnoloģijas, elektronika, elektrotehnika, mašīnbūve, telekomunikācijas, metālapstrāde), tādejādi pakāpeniski veicinot sieviešu darbaspēka pieplūdumu šajās nozarēs.

  Projekta ietvaros tiks realizēts profesionālās orientācijas programmas pilotprojekts, lai palielinātu 8-12. klašu skolnieku interesi par tehniskajām nozarēm, motivējot meitenes turmāko izglītību un karjeru saistīt ar šīm nozarēm.

  Viens no projekta “Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” aktivitāšu blokiem ir saistīts ar pašvaldību stratēģiskās attīstības dokumentu analīzi no dzimumu līdziesības viedokļa.

  Paralēli projekta ietvaros ir plānots darbs ar darba devējiem projektā pārsāvētajās tehniskajās nozarēs, kā arī ar sabiedrību kopumā ar mērķi veicināt attieksmes maiņu pret tradicionālajām vīriešu un sieviešu “lomām” un dzimumu steriotipiem darba tirgū. Šinī projektā ir apvienojušas trīs darba devēju organizācijas – trīs nozaru pārstāvji: Latvijas elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LEtERA), Latvijas Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju asociācija (LITTA) un Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības uzņēmumu asociācija.

  Veicinot EQUAL prorammas stratēģisko mērķu realizāciju – mazinot cēloņus profesiju segregācijai un atšķirībām sieviešu un vīriešu darba samaksā, veicinot attieksmes maiņu pret vispārpieņemtajiem sabiedrības stereotipiem attiecībā uz noteiktām dzimumu lomām darba tirgū, tiks veicināta EQUAL programmas ceturtās prioritātes: “Vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem” ieviešana darba tirgū.

  Vairāk par EQUAL

  Aktualitātes par laika posmu no 6.02. - 10.02.2006

  Aktualitātes par laika posmu no 13.02.-03.03.2006

  Aktualitātes par laika posmu no 01.12.2006.-27.04.2007