About Industry

Important for the development of the electrical and electronics industry in Latvia

Subscribe for newsletter
Electric cars, electronics and IT, not to mention robots and artificial intelligence, already defines modern civilisation now and into the future. Without it we'll drop back very quickly into the stone era.
Normunds Bergs, Prezident of LETERA

«The production of electrical and optical equipment since 2010 is the fastest-growing manufacturing industry in Latvia, whose share of totalmanufacturing output has increased from 3.7% in 2009 to 7.6% in 2016.

Source: Report on the Economic Development of Latvia, The Ministry of Economics

Exported more than 90% of all production in the sector.»

Infografika

Letera info grafika

LATVIJAS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS NOZARES INOVATĪVĀS IZAUGSMES STRATĒĢIJA

Stratēģija balstās uz Elektronikas un Elektrotehnikas (E&E) nozares inovatīvās attīstības vīziju: Latvijas E&E nozare ir spēcīgs spēlētājs sarežģītu elektronikas un elektrotehnikas produktu, to komponenšu, un saistīto pakalpojumu nišās, ar labi attīstītu sadarbību un garu vērtību ķēdi Latvijā, nodrošinot ievērojamu šeit pievienoto vērtību. Latvija nodrošina kvalificētu darbaspēku, zinātnisko darbību un atbilstošo infrastruktūru šādu vērtības ķēžu attīstīšanai.

E&E nozarei ir būtisks kopējās labklājības un tautsaimniecības produktivitātes palielināšanas potenciāls. Tās tirgus ir augošs, darba ražīgums un pievienotā vērtība ir augstāki nekā vidēji apstrādājošā rūpniecībā, un Latvijas uzņēmumiem ir pieredze veiksmīgā nišu aizņemšanā globālajās E&E nozares vērtību ķēdēs.

Iepazīties ar nozares stratēģiju.